BioMedical Materials Program

In het BioMedical Materials Program werken zo'n 400 toponderzoekers samen met ruim 50 leidende kennisinstellingen, bedrijven en gezondheidsorganisaties aan een reeks onderzoeksprojecten. Wij maakten voor elk project een 3D animatie.

Hart- en vaatziekten, spier- en botaandoeingen, nieren, 3d animatie, medische animatie

Voor drie verschillende gebieden - hart en vaatziekten, spier- en sketelaandoeningen, en nieraandoeningen – worden nieuwe materialen ontwikkeld die het welbevinden van patiënten verbeteren en maatschappelijke en economische waarde hebben.

Voor het visualiseren van deze onderzoeksprojecten bouwden wij grote delen van het menselijk lichaam in 3D. Van ledematen en organen als hart en nieren, tot deeltjes in ons bloed die niet met het blote oog zichtbaar zijn, waarop op nanoniveau kon worden ingezoomd. Een belangrijk voordeel van het gebruik van animatie is dat elementen kunnen worden getoond die nog in ontwikkeling zijn of nog niet bestaan, en handelingen die in de praktijk nog niet worden verricht.

Alle video's zijn te hier te zien

Het NOS Journaal besteedde onlangs aandacht aan het BMM Project, waarbij ons animatiewerk ook aan bod kwam.

Share:

NMTrix Animation Studios
Scharlo 49
1815 CN Alkmaar
tel.: +31 72 540 98 03
info@nmtrix.com


Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Themapark Slagharen heeft een nieuwe topattractie: Gold Rush. Lees verder